W ramach umów zawartych z Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia NZOZ 'Przychodnia' Sp. z o .o.  realizuje nieodpłatnie świadczenia w następujących zakresach :

 

Podstawowa Opieka Zdrowotna :

 • Poradnia ogólna
 • Poradnia ogólna dla dzieci
 • Poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
 • Poradnia położnej środowiskowo-rodzinnej
 • Transport sanitarny

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna :

 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia ginekologiczno-położnicza
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia neurologiczna dla dzieci
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia ortopedyczna
 • Poradnia otolaryngologiczna
 • Poradnia pulmonologiczna
 • Poradnia reumatologiczna

Ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne :

 • Rezonans magnetyczny
 • Tomografia komputerowa

Rehabilitacja :

 • Dział fizjoterapii
 • Poradnia rehabilitacyjna

Stomatologia :

 • Poradnia stomatologiczna

Leczenie uzależnień :

 • Poradnia leczenia uzależnień

 

 

ZASADY  POTWIERDZANIA  PRAWA  DO  ŚWIADCZEŃ  ZDROWOTNYCH

 

Aby skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych przez NFZ należy potwierdzić prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, poprzez:

 1. weryfikacje w systemie eWUŚ- na podstawie numeru PESEL zawartego w dowodzie osobistym, paszporcie, prawie W przypadku dzieci do ukończenia 3 miesiąca życia, które nie posiadają numeru PESEL, potwierdzenie uprawnienia do świadczeń następuje na podstawie numeru PESEL matki,
 2. dokument potwierdzający posiadanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przedstawiony wraz z dowodem osobistym, paszportem lub prawem jazdy,
 3. złożenie przez pacjenta lub odpowiednio jego przedstawiciela ustawowego, opiekuna prawnego lub faktycznego oświadczenia o posiadaniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Zobacz więcej