W ramach umów zawartych z Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia NZOZ 'Przychodnia' Sp. z o .o.  realizuje nieodpłatnie świadczenia w następujących zakresach :

 

Podstawowa Opieka Zdrowotna :

 • Poradnia ogólna dla dorosłych
 • Poradnia ogólna dla dzieci
 • Poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
 • Poradnia położnej środowiskowo-rodzinnej
 • Transport sanitarny

 

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna :

 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia ginekologiczno-położnicza
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia neurologiczna dla dzieci
 • Poradnia ortopedyczna
 • Poradnia otolaryngologiczna
 • Poradnia pulmonologiczna

 

Ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne :

 • Rezonans magnetyczny
 • Tomografia komputerowa

 

Rehabilitacja :

 • Dział fizjoterapii
 • Poradnia rehabilitacyjna

 

Stomatologia :

 • Poradnia stomatologiczna

 

Leczenie uzależnień :

 • Poradnia leczenia uzależnień


 

Aby skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych przez NFZ należy potwierdzić prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, poprzez:

 • weryfikacje w systemie eWUŚ- na podstawie numeru PESEL zawartego w dowodzie osobistym, paszporcie, prawie W przypadku dzieci do ukończenia 3 miesiąca życia, które nie posiadają numeru PESEL, potwierdzenie uprawnienia do świadczeń następuje na podstawie numeru PESEL matki,
 • dokument potwierdzający posiadanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przedstawiony wraz z dowodem osobistym, paszportem lub prawem jazdy,
 • złożenie przez pacjenta lub odpowiednio jego przedstawiciela ustawowego, opiekuna prawnego lub faktycznego oświadczenia o posiadaniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Zobacz więcej