Zasady zapisów na porady,wizyty i badania :

 

  • Godziny udzielania świadczeń w poszczególnych zakresach znajdują się na wywieszkach przy gabinetach lekarskich.

 

  • Pacjent może zostać zapisany na listę oczekujących po podaniu kodu skierowania.

 

  • Świadczenia udzielane są ZGODNIE Z KOLEJNOŚCIĄ WPISU NA LISTĘ OCZEKUJĄCYCH.

 

  • Wpisów na listę oczekujących dokonuje się ZGODNIE Z KATEGORIĄ MEDYCZNĄ OKREŚLONĄ NA SKIEROWANIU: pilna, stabilna. Pacjent posiadający na skierowaniu adnotację ,,pilny: wpisywany jest na listę oczekujących przed pacjentem z kategorią medyczną ,,stabilny”.

 

  • Pacjenci, którzy wymagają okresowego w ściśle ustalonym terminie wykonywania kolejnych etapów świadczenia przyjmuje się zgodnie z planem leczenia.

 

  • Po zarejestrowaniu pacjent otrzymuje pisemną informacje o terminie wizyty oraz kategorii, do której został zakwalifikowany.

 

  • Skierowanie do poradni specjalistycznej może wystawić lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub inny lekarz udzielający świadczeń w ramach ważnej umowy z NFZ. Skierowanie do poradni specjalistycznej jest ważne dopóki ISTNIEJĄ PRZESŁANKI DO PODJĘCIA DZIAŁAŃ DIAGNOSTYCZNYCH LUB TERAPEUTYCZNYCH.

 

  • Skierowanie na rehabilitacje leczniczą może wystawić lekarz POZ lub inny lekarz udzielający świadczeń w ramach ważnej umowy z NFZ. SKIEROWANIE JEST WAŻNE 30 DNI OD DATY WYSTAWIENIA.

 

  • Skierowanie na badanie TK i MRI może wystawić lekarz będący lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego z poradni, która zawarła umowę z Funduszem na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, rehabilitację lub psychiatrię. Skierowanie do poradni specjalistycznej jest ważne dopóki ISTNIEJĄ PRZESŁANKI DO PODJĘCIA DZIAŁAŃ DIAGNOSTYCZNYCH.

 

  • Zabiegi rehabilitacyjne są wykonywane w budynku H.

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Zobacz więcej