Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest Grantobiorcą w projekcie nr POIS.11.03.00-00-0074/22 pn. „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia („e-usługi POZ”)”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
 
• Nazwa Przedsięwzięcia: Wdrożenie e-usług w placówkach POZ (POIS.11.03.00-00-0074/22) - Nabór nr 1/POZ2-REACT/2022

• Cel naboru:

Wsparcie placówek POZ poprzez przyznanie Grantu na zwiększenie stopnia cyfryzacji świadczeniodawców i wdrożenie e-usług publicznych oraz integrację z systemem e-zdrowia, zgodnie z Modelem referencyjnym (załącznik nr 1 do Procedury oceny i wyboru wniosków o powierzenie grantu dla Placówek POZ w ramach projektu „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia („e-usługi POZ”)”.
 
Nasz podmiot podpisał umowę na powierzenie Grantu na realizację Przedsięwzięcia pod nazwą „Wdrożenie e-Usług w Placówce POZ”. Zadaniem realizowanym w ramach podpisanej umowy jest „Dostawa i wdrożenie systemu do automatycznego tworzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej” oraz na dostarczenie 1 sztuki licencji na funkcjonalność integracji posiadanego systemu AMMS (producent Asseco Poland SA) z zewnętrznym systemem służącym do gromadzenia podpisów elektronicznych (biometrycznych) od pacjentów dla NZOZ "Przychodnia" Sp. z o. o. w Kościerzynie.
 
• Wysokość przyznanego grantu:
 
Wysokość Grantu wynosi 158 990,62 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych 62/100), w tym wkład własny Grantobiorcy w wysokości 0,00 PLN (słownie: zero złotych 00/100).
 
• Źródło finansowania projektu:

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś XI: REACT-EU, działanie: 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia, POIS.11.03.00-00-0074/22
Wartość projektu: 99 589 028,57 zł
Wkład Funduszy Europejskich (EFRR): 99 589 028,57 zł
Projekt sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.
 
Więcej informacji o projekcie znajdziesz tutaj.
 
• Jak wygląda zgłaszanie nieprawidłowości?

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty. Dlatego też stworzone zostało proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

    skorzystać z formularza
    lub
    wysłać wiadomość na adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat przejdź na stronę programu Infrastruktura i Środowisko.
 
Data zamieszczenia na stronie internetowej: 21.07.2023 r.
 
 
 
 

 

Nawigator Pacjenta. Praktyczny poradnik jak poruszać się po systemie ochrony zdrowia.

W prosty i zrozumiały sposób wyjaśnia skomplikowane kwestie, które często nurtują pacjentów poszukujących drogi do szybkiego uzyskania pomocy i skutecznego leczenia. To ważne, by Pacjent był świadomy swoich praw i możliwości, stając się bardziej aktywnym uczestnikiem procesu leczenia. Można tu dowiedzieć się jak działa podstawowa opieka zdrowotna, opieka szpitalna i specjalistyczna, a także opieka nad ciężarną i dzieckiem. W jasny sposób wyjaśnia zasady refundacji leków oraz wyrobów medycznych. Odpowiada na pytania odnośnie działania transportu sanitarnego i zaświadczeń lekarskich oraz opieki hospicyjnej. Z Nawigatora pacjent dowie się jakie ma prawa, a także jakie badania profilaktyczne może wykonać.

To praktyczne i aktualne narzędzie dla pacjentów. Można go pobrać klikając w poniższy plakat lub skanując kod QR.

 

 

 

                    

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr NZOZ- 412 - 2023/KS/IT z dnia 29 czerwca 2023 roku

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnia” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuję, że wykonawcą zadania pn. „Dostawa i wdrożenie systemu do automatycznego tworzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej” zostaje firma IC SOLUTIONS SP. Z O. O., z siedzibą w Poznaniu (61-132), ul. Wołkowyska 19.

Całkowita wartość zamówienia: 119 999,62 złotych brutto.


 

Data zamieszczenia na stronie internetowej: 12.07.2023 r.

 


 
!
Uwaga Rodzice!
 
 
Szczepienia ochronne dzieci w 2023 roku.
 
Prosimy o zgłaszanie się z dziećmi urodzonymi w latach:
 
2018 po ukończeniu 5 roku życia
 
Błonica, Tężec, Krztusiec, Poliomyelitis, Odra, Świnka, Różyczka.
 
 
 
2010 po ukończeniu 13 roku życia
 
Błonica, Tężec, krztusiec
 
 
2003 po ukończeniu 18 roku życia
 
Błonica, Tężec
 
 
 
Poradnia ,,D'' - Gabinet Szczepień
 
Rejestracja pod numerem tel. 58 680 24 45
 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Przychodnia'' Sp. z o.o.
w Kościerzynie, ul. M. Skłodowskiej Curie
 
 
 
 
 

 
         
 

KOMUNIKAT  W  SPRAWIE  UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH  OBYWATELOM UKRAINY

NZOZ ,,Przychodnia”  udziela bezpłatnie niezbędnej pomocy medycznej  obywatelom Ukrainy, którzy posiadają odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży lub  zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP potwierdzające legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r.

Świadczenia udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-18.00.

W nocy i weekendy działa  infolinia medyczna w języku ukraińskim pod numerem 800 137 200.

 

Громадяни України, які прибули до Польщі! Ми робимо все, щоб забезпечити вам необхідну медичну допомогу як у стаціонарній, так і в дистанційній формі. Починаючи з сьогоднішнього дня, ви можете скористатися телефонними консультаціями лікарів рідною мовою

 

W województwie pomorskim następujące szpitale zostały wyznaczone do pomocy rannym obywatelom Ukrainy:

Szpital im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku,

Szpital św. Wojciecha w Gdańsku,

Szpital Morski im. PCK w Gdyni, Szpital św. Wincentego a Paulo w Gdyni,

Szpital Specjalistyczny w Wejherowie,

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku.

Листівка - Як користуватися медичною допомогою

 

 
 
NZOZ "Przychodnia" uprzejmie informuje, że od dnia 01.04.2021 r. funkcjonuje Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Placówce w Kościerzynie oraz Dzierżążnie.
 
W ośrodku prowadzona jest terapia dla dzieci poniżej 7 roku życia, dzieci i młodzież objętej obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcący się w szkołach ponadpodstawowych – do ich ukończenia, jednak nie później niż do ukończenia 21 roku życia, a także ich rodziny lub opiekunowie prawni. Pomoc jest bezpłatna, finansowana przez NFZ. Więcej szczegółów  tutaj.
 
 
 
 
 
 

Szanowni Państwo
 
 
Informujemy o możliwości wykonania wymazów na badania w kierunku SARS-CoV-2.
 
 
Pobranie wymazu odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
 
 
Wymagana jest wcześniejsza rejestracja osobista lub telefoniczna pod następującym numerem telefonu :
58 680-25-00 / 58 680-24-44 (40,41)
 
 
Czas oczekiwania na wynik testu antygenowego to 30 minut.
 
Wydajemy wynik w języku polskim, angielskim lub niemieckim.
 
 

Szanowni Państwo,
 
Zapraszamy do zapoznania  się ze standardem organizacyjnym teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w NZOZ "Przychodnia" Sp. z o.o.
 
Materiał dostępny jest pod następującym adresem.
 
 

UWAGA!

NZOZ "Przychodnia" Sp. z o.o. informuje, że tutejsze Laboratorium wykonuje badanie serologiczne w celu zidentyfikowania przeciwciał anty-SARS-CoV-2. Badanie krwi żylnej potwierdza bądź wyklucza wcześniejsze przebycie Covid-19.

Koszt badania: 60 zł.


Szanowni Państwo,

Informujemy o uruchomieniu nowych (dodatkowych) numerów telefonów do:

Poradnia dla Kobiet - Rejestracja:

58 685 79 04


Pracownia Diagnostyki Obrazowej (RTG, TK, MR, densytometria):

58 685 79 01

oraz do

Laboratorium Analiz Medycznych:

58 685 79 02

 


Szanowni Państwo,

informujemy, że rejestracja telefoniczna do Poradni dla dzieci chorych dostępna jest pod numerami Centralnej Rejestracji, tj.:

58 680 24 40, -41, -44

Natomiast rejestracja telefoniczna do Poradni dla dzieci zdrowych (szczepienia i bilans) oraz na badania USG dziecięcych stawów biodrowych dostępna jest pod numerem telefonu:

58 680 24 30

 

 


 

 

 


UWAGA RODZICE
 

SZCZEPIENIA OCHRONNE

 

 Szczepienia ochronne dzieci w 2020 roku.

 

23.04.2019


NOWOŚĆ !

Rejestracja online już dostępna !

Utwórz konto w zakładce "Rejestracja", potwierdź swoje dane osobowe w NZOZ "Przychodnia" Sp. z o. o. w Kościerzynie i korzystaj z rejestracji online.

 


 UWAGA!

Obecnie rejestracja online możliwa jest tylko do Poradni Stomatologicznej, Poradni Rehabilitacyjnej oraz Poradni Leczenia Uzależnień

 


PROMOCJA !

 Na pakiety badań kardiologicznych oraz
na badania laboratoryjne dla kobiet i mężczyzn w wieku 40+.
Szczegóły znajdziesz w naszym cenniku.

 


Prywatna poradnia kardiologiczna

Cennik już na naszej stronie !

 


Terapia osoczem bogatopłytkowym.

 


PNEUMOKOKI !

Darmowe szczepienia przeciw pneumokokom dla dzieci do 5 lat 

 


Program profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów

 


Nocna i świąteczna opieka zdrowotna 

 


PRÓCHNICA

Profilaktyka próchnicy zębów dla dzieci w wieku 5 lat                  

 


 

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Zobacz więcej