Zasady zapisów na porady,wizyty i badania.

 1. Godziny udzielania świadczeń w poszczególnych zakresach znajdują się na wywieszkach przy gabinetach lekarskich.
 2. Pacjent może zostać zapisany na listę oczekujących po potwierdzeniu lub przedstawieniu skierowania do poradni.
 3. Jeżeli pacjent nie posiada skierowania przy rejestracji zobowiązany jest je dostarczyć w przeciągu 14 DNI roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących. W przypadku wysyłki skierowania pocztą polska bądź innym operatorem  decyduje data nadania, przy czym przyjmuje się że przesyłka powinna został dostarczona NIE PÓŹNIEJ NIŻ  10 DNI OD DATY NADANIA.
 4. Świadczenia udzielane są ZGODNIE Z KOLEJNOŚCIĄ WPISU NA LISTĘ OCZEKUJĄCYCH.
 5. Wpisów na listę oczekujących dokonuje się ZGODNIE Z KATEGORIĄ MEDYCZNĄ OKREŚLONĄ NA SKIEROWANIU: pilna, stabilna. Pacjent posiadający na skierowaniu adnotację ,,pilny: wpisywany jest na listę oczekujących przed pacjentem z kategorią medyczną ,,stabilny”.
 6. Pacjenci, którzy wymagają okresowego w ściśle ustalonym terminie wykonywania kolejnych etapów świadczenia przyjmuje się zgodnie z planem leczenia.
 7. Po zarejestrowaniu pacjent otrzymuje pisemną informacje o terminie wizyty oraz kategorii, do której został zakwalifikowany.
 8. Skierowanie do poradni specjalistycznej może wystawić lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub inny lekarz udzielający świadczeń w ramach ważnej umowy z NFZ. Skierowanie do poradni specjalistycznej jest ważne dopóki ISTNIEJĄ PRZESŁANKI DO PODJĘCIA DZIAŁAŃ DIAGNOSTYCZNYCH LUB TERAPEUTYCZNYCH.
 9. Skierowanie na rehabilitacje leczniczą może wystawić lekarz POZ lub inny lekarz udzielający świadczeń w ramach ważnej umowy z NFZ. SKIEROWANIE JEST WAŻNE 30 DNI OD DATY WYSTAWIENIA.
 10. Skierowanie na badanie TK i MRI może wystawić lekarz będący lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego z poradni, która zawarła umowę z Funduszem na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, rehabilitację lub psychiatrię. Skierowanie do poradni specjalistycznej jest ważne dopóki ISTNIEJĄ PRZESŁANKI DO PODJĘCIA DZIAŁAŃ DIAGNOSTYCZNYCH.
 11. Zabiegi rehabilitacyjne są wykonywane w budynku H.

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Zobacz więcej