KOBIETA 40+

 

Badania Krótki opis Cena
     
Morfologia Profil obejmuje m. ln. liczbę krwinek białych, czerwonych, płytek krwi, wartości hematokrytu, stężenie Hgb, parametry czerwonokrwinkowe (MCV, MCH, MCHC). 8 zł
OB Odczyn odpadania krwinek czerwonych m. in. niespecyficzny wskaźnik procesu chorobowego. 8 zł
Badanie ogólne moczu Pozwala określić m. in. stan czynnościowy nerek 8 zł
Glukoza Element gospodarki węglowodanowej organizmu. 7 zł
Lipidogram Profil obejmuje cholesterol całkowity, HDL, LDL oraz Trójglicerydy. 24 zł
TSH Hormon tarczycy- umożliwia zdiagnozowanie nadczynności lub niedoczynności tarczycy. 16 zł
CA125 Marker nowotworowy m.in. raka jajnika. 30 zł
  Ogółem: 101 zł

 

CENA PROMOCYJNA 84 zł

DLA PACJENTÓW NZOZ "PRZYCHODNIA" 63 zł

 


 

 MĘŻCZYZNA 40+

 

Badania Krótki opis Cena
     
Morfologia Profil obejmuje m. ln. liczbę krwinek białych, czerwonych, płytek krwi, wartości hematokrytu, stężenie Hgb, parametry czerwonokrwinkowe (MCV, MCH, MCHC). 8 zł
OB Odczyn odpadania krwinek czerwonych m. in. niespecyficzny wskaźnik procesu chorobowego. 8 zł
Badanie ogólne moczu Pozwala określić m. in. stan czynnościowy nerek 8 zł
Glukoza Element gospodarki węglowodanowej organizmu. 7 zł
Lipidogram Profil obejmuje cholesterol całkowity, HDL, LDL oraz Trójglicerydy. 24 zł
TSH Hormon tarczycy- umożliwia zdiagnozowanie nadczynności lub niedoczynności tarczycy. 16 zł
PSA Antygen specyficzny gruczołu krokowego. 25 zł
  Suma : 96 zł

 

CENA PROMOCYJNA 82 zł

DLA PACJENTÓW NZOZ "PRZYCHODNIA"  62 zł

 


 

 KOBIETA 50+

 

Badania Krótki opis Cena
     
Morfologia Profil obejmuje m. ln. liczbę krwinek białych, czerwonych, płytek krwi, wartości hematokrytu, stężenie Hgb, parametry czerwonokrwinkowe (MCV, MCH, MCHC). 8 zł
OB Odczyn odpadania krwinek czerwonych m. in. niespecyficzny wskaźnik procesu chorobowego. 8 zł
Badanie ogólne moczu Pozwala określić m. in. stan czynnościowy nerek 8 zł
Glukoza Element gospodarki węglowodanowej organizmu. 7 zł
Lipidogram Profil obejmuje cholesterol całkowity, HDL, LDL oraz Trójglicerydy. 24 zł
Krew w kale Pozwala wykryć krwawienie z przewodu pokarmowego. 20 zł
TSH Hormon tarczycy- umożliwia zdiagnozowanie nadczynności lub niedoczynności tarczycy. 16 zł
Prolaktyna Pozwala ocenić m.in. zaburzenia funkcji gonad kobiety. 26 zł
CA125 Marker nowotworowy m.in. raka jajnika. 30 zł
  Suma : 147 zł

 

CENA PROMOCYJNA 121 zł

DLA PACJENTÓW NZOZ "PRZYCHODNIA"  91 zł

 

 


 

MĘŻCZYZNA 50+

 

Badania Krótki opis Cena
     
Morfologia Profil obejmuje m.in. liczbę krwinek białych, czerwonych, płytek krwi, wartości hematokrytu, stężenie Hgb, parametry czerwonokrwinkowe (MCV, MCH, MCHC). 8 zł
OB Odczyn odpadania krwinek czerwonych m. in. niespecyficzny wskaźnik procesu chorobowego. 8 zł
Badanie ogólne moczu Pozwala określić m. in. stan czynnościowy nerek 8 zł
Glukoza Element gospodarki węglowodanowej organizmu. 7 zł
Lipidogram Profil obejmuje cholesterol całkowity, HDL, LDL oraz Trójglicerydy. 24 zł
Kwas moczowy Pomocny w diagnostyce dny moczanowej, niewydolności nerek, chorobach nowotworowych 8 zł
ASPAT ENZYM wewnątrzkomórkowy m.in. serca, wątroby. 8 zł
ALAT Diagnostyka uszkodzenia komórek wątroby. 8 zł
Krew w kale Pozwala wykryć krwawienie z przewodu pokarmowego 20 zł
TSH Hormon tarczycy- umożliwia zdiagnozowanie nadczynności lub niedoczynności tarczycy. 16 zł
  Suma : 140 zł

 

CENA PROMOCYJNA 118 zł

DLA PACJENTÓW NZOZ "PRZYCHODNIA"  88 zł

 


 

 KOBIETA 60+, MĘŻCZYZNA 60+

 

Badania Krótki opis Cena
     
Morfologia Profil obejmuje m.in. liczbę krwinek białych, czerwonych, płytek krwi, wartości hematokrytu, stężenie Hgb, parametry czerwonokrwinkowe (MCV, MCH, MCHC). 8 zł
OB Odczyn odpadania krwinek czerwonych m. in. niespecyficzny wskaźnik procesu chorobowego. 8 zł
Badanie ogólne moczu Pozwala określić m. in. stan czynnościowy nerek 8 zł
Glukoza Element gospodarki węglowodanowej organizmu. 7 zł
Lipidogram Profil obejmuje cholesterol całkowity, HDL, LDL oraz Trójglicerydy. 24 zł
Kreatynina Pozwala określić zdolność wydalniczą nerek. 8 zł
Wapń Diagnostyka przebiegu chorób układu kostnego, pokarmowego oraz zaburzeniach funkcji nerek i serca. 8 zł
RF Czynnik reumatoidalny- marker procesów autoimmunologicznych np. RZS 15 zł
Na, K Elektrolity odpowiedzialne za gospodarkę wodną ustroju. 16 zł
Krew w kale Pozwala wykryć krwawienie z przewodu pokarmowego 20 zł
TSH Hormon tarczycy- umożliwia zdiagnozowanie nadczynności lub niedoczynności tarczycy. 16 zł
  Suma : 138 zł

 

CENA PROMOCYJNA 114 zł

DLA PACJENTÓW NZOZ "PRZYCHODNIA"  85 zł

 


 

TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA I REZONANS MAGNETYCZNY

 

LP Nazwa usługi Cena brutto* VAT
1 Dodatkowa dokumentacja - cena 1 filmu 15,00 zł 23%
2 Dodatkowa dokumentacja - komplet wydruków papierowych Aycan 15,00 zł 23%
3 Dodatkowa dokumentacja - płyta CD 1,70 zł 23%
4 Badanie lekarskie w celu określenia rodzaju i zakresu badania MR - bez skierowania 30,00 zł

ZW
5 MR jednej okolicy anatomicznej bez kontrastu 570,00 zł ZW
6 MR jednej okolicy anatomicznej z kontrastem 670,00 zł ZW
7 TK jednej okolicy anatomicznej bez kontrastu 370,00 zł ZW
8  TK jednej okolicy anatomicznej z kontrastem 470,00 zł  ZW
9 Dopłata do badania kontrastowego MR, TK 100,00 zł ZW
10 Dopłata do MR - pilne (do 48h) 80,00zł ZW
11 Dopłata do MR - cito (do 3h) 120,00zł ZW
12 Dopłata do TK - pilne (do 48h) 80,00zł ZW
13 Dopłata do TK - cito (do 3h) 120,00zł ZW

 

RENTGENODIAGNOSTYKA

 

LP Nazwa Cena brutto* VAT
1 RTG klatka piersiowa p - a 35,00 zł ZW.
2 RTG klatka piersiowa p - a z kontrastem w przełyku 35,00 zł ZW.
3 RTG klatka piersiowa boczne 35,00 zł ZW.
4 RTG klatka piersiowa boczne z kontrastem w przełyku 35,00 zł ZW.
5 RTG celowane klatki piersiowej 25,00 zł ZW.
6 RTG tarczyca (2 rzuty) 25,00 zł ZW.
7 RTG klatka piersiowa p - a u dzieci 25,00 zł ZW.
8 RTG klatka piersiowa p - a u dzieci z kontrastem w przełyku 25,00 zł ZW.
9 RTG klatka piersiowa boczne z kontrastem w przełyku u dzieci 25,00 zł ZW.
10 RTG czaszka (2 rzuty) 35,00 zł ZW.
11 RTG czaszka (1 rzut) - potylica, podstawa, twarzoczaszka 20,00 zł ZW.
12 RTG czaszka - celowane na siodełko tureckie 20,00 zł ZW.
13 RTG oczodoły p - a 25,00 zł ZW.
14 RTG oczodoły (2 rzuty) 30,00 zł ZW.
15 RTG zatoki przynosowe 25,00 zł ZW.
16 RTG żuchwa (1 rzut) 25,00 zł ZW.
17 RTG żuchwa (2 rzuty) 35,00 zł ZW.
18 RTG stawy skroniowo - żuchwowe (4 rzuty) 50,00 zł ZW.
19 RTG łuki jarzmowe (2 rzuty) 30,00 zł ZW.
20 RTG kości nosa (2 rzuty) 25,00 zł ZW.
21 RTG kanały nerwów wzrokowych 30,00 zł ZW.
22 RTG uszy (4 rzuty) 40,00 zł ZW.
23 RTG ząb 20,00 zł ZW.
24 RTG kręgosłup cały a - p (skolioza) 35,00 zł ZW.
25 RTG kręgosłup szyjny (2 rzuty) 35,00 zł ZW.
26 RTG kręgosłup szyjny (4 rzuty) ze skosami 50,00 zł ZW.
27 RTG celowane kręgu C1 - C2 (2 rzuty) 30,00 zł ZW.
28 RTG kręgosłup piersiowy (2 rzuty) 45,00 zł ZW.
29 RTG kręgosłup lędźwiowo - krzyżowy (2 rzuty) 45,00 zł ZW.
30 RTG miednica i stawy biodrowo a - p (35x43) 30,00 zł ZW.
31 RTG stawy biodrowe u dzieci 30,00 zł ZW.
32 RTG kręgosłup lędźwiowy skosy (2 rzuty) 45,00 zł ZW.
33 RTG kręgosłup celowane L5 - S1 (2 rzuty) 30,00 zł ZW.
34 RTG stawy krzyżowo - biodrowe a - p 30,00 zł ZW.
35 RTG stawy krzyżowo - biodrowe skosy (2 rzuty) 30,00 zł ZW.
36 RTG staw biodrowy a - p 30,00 zł ZW.
37 RTG staw biodrowy (osiowy) 30,00 zł ZW.
38 RTG kość krzyżowa (2 rzuty) 30,00 zł ZW.
39 RTG kość ogonowa (2 rzuty) 30,00 zł ZW.
40 RTG kość łonowa p - a 25,00 zł ZW.
41 RTG żebra 30,00 zł ZW.
42 RTG mostek (2 rzuty) 30,00 zł ZW.
43 RTG obojczyk 25,00 zł ZW.
44 RTG staw barkowy, stawy mostkowo - obojczykowe 25,00 zł ZW.
45 RTG staw barkowy (2 rzuty) 40,00 zł ZW.
46 RTG kość ramieniowa (2 rzuty) 30,00 zł ZW.
47 RTG kości przedramienia (2 rzuty) 30,00 zł ZW.
48 RTG staw łokciowy (dwa rzuty) 30,00 zł ZW.
49 RTG nadgarstek (2 rzuty), celowane na kości nadgarstka 30,00 zł ZW.
50 RTG dłonie a - p 30,00 zł ZW.
51 RTG dłoń (2 rzuty) 40,00 zł ZW.
52 RTG stopa (2 rzuty) 30,00 zł ZW.
53 RTG palec (2 rzuty) 20,00 zł ZW.
54 RTG dłoń, stopa (wiek kostny) 20,00 zł ZW.
55 RTG łopatka (2 rzuty) 40,00 zł ZW.
56 RTG łopatka (1 rzut) 30,00 zł ZW.
57 RTG kość udowa (2 rzuty) 30,00 zł ZW.
58 RTG staw kolanowy (1 rzut) 30,00 zł ZW.
59 RTG staw kolanowy (2 rzuty) 40,00 zł ZW.
60 RTG rzepka (2 rzuty) 30,00 zł ZW.
61 RTG rzepka osiowo 25,00 zł ZW.
62 RTG podudzie (2 rzuty) 30,00 zł ZW.
63 RTG staw skokowy (2 rzuty) 30,00 zł ZW.
64 RTG kość piętowa (2 rzuty) 25,00 zł ZW.
65 RTG kość piętowa (porównawczo - 1 rzut) 25,00 zł ZW.
66 RTG przeglądowe jamy brzusznej 40,00 zł ZW.
67 USG jamy brzusznej 90,00 zł ZW.
68 USG tarczycy 90,00 zł ZW.
69 USG sutków, piersi 90,00 zł ZW.
70 USG stawów biodrowych 90,00 zł ZW.
71 USG dopplerowskie tętnic szyjnych 90,00 zł ZW.
72 USG dopplerowskie tętnic/ żył kończyny dolnej 110,00 zł ZW.
73 USG dopplerowskie tętnic / żył kończyn dolnych L+P 170,00 zł ZW.
74 USG dopplerowskie kobiet w ciąży tzw. 3D/4D 130,00 zł ZW.
75 USG kostki 90,00 zł ZW.
76 USG inne 90,00 zł ZW.
77 Badanie densytometryczne 40,00 zł ZW.
78 Odpis dokumentacji medycznej z aparatu USG 2,00 zł 23%

 

LP Nazwa Cena Brutto* VAT
  ANALITYKA OGÓLNA    
1 Giardia lamblia w kale - test immunochromatograficzny 35,00 zł ZW.
2 Kał badanie ogólne 18,00 zł ZW.
3 Kał na pasożyty 25,00 zł ZW.
4 Kał na pasożyty w próbce jednorazowej 9,00 zł ZW.
5 Krew utajona w kale 20,00 zł

ZW.

 

6 Mikroalbuminuria - metoda półilościowa 25,00 zł ZW.
7 Mocz badanie ogólne 8,00 zł ZW.
8 Nasienie badanie ogólne 20,00 zł ZW.
9 Stosunek albuminy do kreatyniny w moczu 25,00 zł ZW.
10 Szybki test w kierunku paciorkowców (Stereptococcus grupa A) immunoch., jakośc. 16,00 zł ZW.
11 Wymaz na owsiki 8,00 zł ZW.
  HEMATOLOGIA    
1 Morfologia z rozmazem 8,00 zł ZW.
2 OB 8,00 zł ZW.
3 Mikroskopowa ocena rozmazu krwi obwodowej 8,00 zł ZW.
4 Płytki krwi oznaczone w krwi cytrynianowej 8,00 zł ZW.
5 Morfologia z rozmazem plus retikulocyty 13,00 zł ZW.
6 Morfologia plus retikulocyty 8,00 zł ZW.
  KOAGUOLOGIA    
1 Czas protrombinowy (INR) 10,00 zł ZW.
2 Czas kaolinowo-kefalinowy (APTT) 10,00 zł ZW.
3 Fibrynogen 15,00 zł ZW.
4 D-Dimery 30,00 zł ZW.
5 Antytrombina III 59,00 zł ZW.
6 Białko C w osoczu 90,00 zł ZW.
7 Białko S 105,00 zł ZW.
8 Czas trombinowy 23,00 zł ZW.
9 Aktywność heparyny w osoczu (anty -Xa) 136,00zł ZW.
10 Antygen wolnego białka S 160,00zł ZW.
11 Odporność na aktywne białko C (APCR)
120,00zł ZW.
  BIOCHEMIA    
1 ALAT 8,00 zł ZW.
2 Albuminy 10,00 zł ZW.
3 Amylaza 15,00 zł ZW.
4 Amylaza w moczu 15,00 zł ZW.
5 ASO 15,00 zł ZW.
6 ASPAT 8,00 zł ZW.
7 Białko całkowite 15,00 zł ZW.
8 Białko w moczu 15,00 zł ZW.
9 Białko w moczu dobowym 15,00 zł ZW.
10 Bilirubina bezpośrednia 10,00 zł ZW.
11 Bilirubina całkowita 8,00 zł ZW.
12 Bilirubina pośrednia 10,00 zł ZW.
13 Ca - zjonizowany 18,00 zł ZW.
14 Chlorki 12,00 zł ZW.
15 Chlorki w moczu 13,00 zł ZW.
16 Cholesterol całkowity 8,00 zł ZW.
17 Cholesterol HDL 8,00 zł ZW.
18 Cholesterol LDL (wyliczany) 0,00 zł ZW.
19 Cholesterol LDL-D (oznaczany) 12,00 zł ZW.
20 CK (CPK)-Kinaza kreatynowa 10,00 zł ZW.
21 CK-MB 25,00 zł ZW.
22 CRP 15,00 zł ZW.
23 Ferrytyna 20,00 zł ZW.
24 Fosfataza alkaliczna 8,00 zł ZW.
25 Fosforany w moczu 13,00 zł ZW.
26 Fosforany w moczu dobowym 13,00 zł ZW.
27 Fosorany 10,00 zł ZW.
28 Gazometria 24,00 zł ZW.
29 GGTP 8,00 zł ZW.
30 Glukoza na czczo 7,00 zł ZW.
31 Glukoza po 1 godz. od obciążenia 9,00 zł ZW.
32 Glukoza po 2 godz. od obciążenia 13,00 zł ZW.
33 Glukoza w moczu 8,00 zł ZW.
34 HBA1C -Hemoglobina glikowana (DCCT/NGSP) 25,00 zł ZW.
35 Klirens kreatyniny endogennej 23,00 zł ZW.
36 Kreatynina w 8,00 zł ZW.
37 Kreatynina w moczu 15,00 zł ZW.
38 Kwas moczowy 8,00 zł ZW.
39 Kwas moczowy w moczu 9,00 zł ZW.
40 Lipodogram (LDL oznaczane)   ZW.
41 Lipodogram (LDL wyliczane) 24,00 zł ZW.
42 Magnez w moczu 13,00 zł ZW.
43 Magnez w surowicy 10,00 zł ZW.
44 Mocznik 8,00 zł ZW.
45 Mocznik w moczu 11,00 zł ZW.
46 Potas 8,00 zł ZW.
47 Potas w moczu 13,00 zł ZW.
48 Profil wątrobowy 40,00 zł ZW.
49 RF - czynnik reumatoidalny (ilościowo) 15,00 zł ZW.
50 Sód 8,00 zł ZW.
51 Sód w moczu 20,00 zł ZW.
52 TIBC 15,00 zł ZW.
53 Transferyna 20,00 zł ZW.
54 Triglicerydy 8,00 zł ZW.
55 Troponina 30,00 zł ZW.
56 USR - test paskowy immunochromatograficzny 15,00 zł ZW.
57 Wapń 9,00 zł ZW.
58 Wapń w moczu 10,00 zł ZW.
59 Wapń w moczu dobowym 10,00 zł ZW.
60 Żelazo 8,00 zł ZW.
  ENDOKRYNOLOGIA    
1 17-OH-Progesteron 45,00 zł ZW.
2 ACTH 45,00 zł ZW.
3 Aldosteron 56,00 zł ZW.
4 AMH -Hormon anty-Mullerowski (rezerwa jajnikowa) 156,00 zł ZW.
5 Androstendion 45,00 zł ZW.
6 A-TG (Przeciwciała p-tyreoglobulinie) 38,00 zł ZW.
7 A-TPO (Przeciwciała p-peroksydazie tarczycowej) 38,00 zł ZW.
8 Beta HCG 30,00 zł ZW.
9 DHEA 58,00 zł ZW.
10 DHEAS (Siarczan dehydroepiandrosteronu) 45,00 zł ZW.
11 Dehydrotestosteron 240,00 zł ZW.
12 Estradiol 32,00 zł ZW.
13 Estriol 35,00 zł ZW.
14 FSH 30,00 zł ZW.
15 FT3 20,00 zł ZW.
16 FT4 20,00 zł ZW.
17 Hormon wzrostu (GH) 45,00 zł ZW.
18 Kortyzol w moczu 46,00 zł ZW.
19 Kortyzol w surowicy 45,00 zł ZW.
20 LH 28,00 zł ZW.
21 Makroprolaktyna 50,00 zł ZW.
22 Parathormon (PTH) 43,00 zł ZW.
23 Progesteron 30,00 zł ZW.
24 Prolaktyna 26,00 zł ZW.
25 Prolaktyna - test z metoclopramidem (po 120 min) 26,00 zł ZW.
26 Prolaktyna - test z metoclopramidem (po 60 min) 26,00 zł ZW.
27 SHBG (Globuliny wiążące hormony płciowe) 45,00 zł ZW.
28 Testosteron 36,00 zł ZW.
29 Testosteron wolny 71,00 zł ZW.
30 TSH 16,00 zł ZW.
31 TSHR-AB (Przeciwciała p. receptorom TSH) 90,00 zł ZW.
32 TT3 22,00 zł ZW.
33 TT4 22,00 zł ZW.
34 Tyreoglobulina 45,00 zł ZW.
35. 17-beta-estradiol
32,00zł ZW.
  MARKERY NOWOTWOROWE    
1 AFP 30,00 zł ZW.
2 Antygen raka płaskonabłonkowego SCC 38,00 zł ZW.
3 Beta-2-mikroglobulina 46,00 zł ZW.
4 CA 15.3 35,00 zł ZW.
5 CA 19-9 26,00 zł ZW.
6 Ca 72-4 36,00 zł ZW.
7 CA-125 30,00 zł ZW.
8 CEA 30,00 zł ZW.
9 Cyfra 21-1 55,00 zł ZW.
10 HE4 80,00 zł ZW.
11 Marker S-100 86,00 zł ZW.
12 PSA 25,00 zł ZW.
13 PSA wolny 36,00 zł ZW.
14 ROMA algorytm (HE4+Ca125) 106,00 zł ZW.
15 Swoista enolaza neuronowa (NSE) 36,00 zł ZW.
16 Tkankowy Antygen Polipeptydowy (TPA) 96,00 zł ZW.
17 Tumor M2-PK-izoenzym kinazy pirogronianowej w kale 176,00 zł ZW.
  DIAGNOSTYKA INFEKCJI    
1 Antygen HBe 58,00 zł ZW.
2 Antygen HBS 15,00 zł ZW.
3 Awidność cytomegalii 80,00 zł ZW.
4 Awidność różyczki 86,00 zł ZW.
5 Awidność toksoplazmozy 65,00 zł ZW.
6 HAV - IgM 46,00 zł ZW.
7 HAV-IgG 49,00 zł ZW.
8 HBV DNA (ilościowo) 510,00 zł ZW.
9 HBV DNA (jakościowo) 210,00 zł ZW.
10 HCV RNA (jakościowo) 176,00 zł ZW.
11 HCV RNA (PCR) 456,00 zł ZW.
12 Helicobacter pylori - antygen w kale 35,00 zł ZW.
13 HIV 30,00 zł ZW.
14 HIV - test metodą Westn Blot 292,00 zł ZW.
15 HPV DNA PCR (test jakościowy) 206,00 zł ZW.
16 HSV 1 IgG (opryszczka wargowa) 76,00 zł ZW.
17 HSV 2 IgG (opryszczka narządów płciowych) 76,00 zł ZW.
18 HSV IgM (wirus opryszczki) 90,00 zł  
19 Mononukleoza (szybki test) 31,00 zł ZW.
20 Przeciwciała anty-HCV 30,00 zł ZW.
21 Przeciwciała HBc klasy IgM 48,00 zł ZW.
22 Przeciwciała p/ Babesia IgG 120,00 zł ZW.
23 Przeciwciała p/ Babesia IgG + IgM (IIF) 295,00 zł ZW.
24 Przeciwciała p/ Bartonella henselae IgG 117,00 zł ZW.
25 Przeciwciała p/ Bartonella henselae IgM 117,00 zł ZW.
26 Przeciwciała p/ Borrelia b IgG Western Blot 95,00 zł ZW.
27 Przeciwciała p/ Borrelia b IgM western blot 95,00 zł ZW.
28 Przeciwciała p/ Borrelia burgdoferi IgG 30,00 zł ZW.
29 Przeciwciała p/ Borrelia burgdoferi IgM 30,00 zł ZW.
30 Przeciwciała p/ Canadida albicans IgG 49,00 zł ZW.
31 Przeciwciała p/ Canadida albicans IgM 49,00 zł ZW.
32 Przeciwciała p/ Chlamydia pneumoniae IgG 85,00 zł ZW.
33 Przeciwciała p/ Chlamydia pneumoniae IgM 85,00 zł ZW.
34 Przeciwciała p/ Chlamydia pneumoniae IgA 78,00 zł ZW.
35 Przeciwciała p/ Chlamydia trachomatis IgG 31,00 zł ZW.
36 Przeciwciała p/ Chlamydia trachomatis IgM 31,00 zł ZW.
37 Przeciwciała p/ Chlamydii trachomatis IgA 46,00 zł ZW.
38 Przeciwciała p/ Cytomegalii Ig G 28,00 zł ZW.
39 Przeciwciała p/ Cytomegalii Ig M 30,00 zł ZW.
40 Przeciwciała p/ EBV klasy IgG 40,00 zł ZW.
41 Przeciwciała p/ EBV klasy IgM 40,00 zł ZW.
42 Przeciwciała p/ Gliście ludzkiej IgG 90,00 zł ZW.
43 Przeciwciała p/ HBc total 39,00 zł ZW.
44 Przeciwciała p/ HBe 46,00 zł ZW.
45 Przeciwciała p/ HBs 28,00 zł ZW.
46 Przeciwciała p/ Helicobacter pylori IgG 46,00 zł ZW.
47 Przeciwciała p/ Krztuścowi w klasie IgA 40,00 zł ZW.
48 Przeciwciała p/ Krztuścowi w klasie IgG 40,00 zł ZW.
49 Przeciwciała p/ Krztuścowi w klasie IgM 56,00 zł ZW.
50 Przeciwciała p/ Mycoplasma pneumoniae IgG 53,00 zł ZW.
51 Przeciwciała p/ Mycoplasma pneumoniae IgM 53,00 zł ZW.
52 Przeciwciała p/ Mycoplasma pneumoniqe IgA 53,00 zł ZW.
53 Przeciwciała p/ parawirusowi B19 IgG i IgM (IIF) 115,00 zł ZW.
54 Przeciwciała p/ Pneumocistis jioveci (APCA) (dawniej Pn. carini) 80,00 zł ZW.
55 Przeciwciała p/ Różyczce (Rubella) IgG 24,00 zł ZW.
56 Przeciwciała p/ Różyczce (Rubellla) IgM 28,00 zł ZW.
57 Przeciwciała p/ Tasiemcowi bąblowcowi IgG, IgM 96,00 zł ZW.
58 Przeciwciała p/ Toksokarozie IgG 62,00 zł ZW.
59 Przeciwciała p/ Toxoplazmozie IgA 79,00 zł ZW.
60 Przeciwciała p/ Toxoplazmozie Ig G 26,00 zł ZW.
61 Przeciwciała p/ Toxoplazmozie Ig M 26,00 zł ZW.
62 Przeciwciała p/ Trichinella spiralis IgG 142,00 zł ZW.
63 Przeciwciała p/ Wirusowi ospy IgG 90,00 zł ZW.
64 Przeciwciała p/ Wirusowi ospy IgM 90,00 zł ZW.
65 Przeciwciała p/wirusowi świnki IgM (MUPS-M) 90,00 zł ZW.
66 Test HPV 12 genotypów 140,00 zł ZW.
67 Test HPV 37 + HSV I/II 395,00 zł ZW.
68 Test HPV 37 z genotypowaniem 320,00 zł ZW.
69 Test przesiewowy w kierunku boreliozy IgG/IgM 36,00 zł ZW.
70 Przeciwciała p/ bąblowcowe IgG - Western Blot 179,00zł ZW.
71 Przeciwciała p/ Chlamydia psittaci IgG 260,00zł ZW.
73 Przeciwciała p/ Chlamydia psittaci IgM 260,00zł ZW.
74 Przeciwciała p/ Parvowirusowi B19 IgM, IgG (IIF) 114,00zł ZW.
75 Przeciwciała p/ VIsE Borelia (monitorowanie skuteczności leczenia) 150,00zł ZW.
76 Przeciwciała p/ wirusowi odry IgG 90,00zł ZW.
77 Przeciwciała p/ wirusowi odry IgM 90,00zł ZW.
78 Przeciwciała p/ Yersinia enterocolitica IgA -Western Blot 210,00zł ZW.
79 Przeciwciała p/ Yersinia enterocolitica IgG -Western Blot 210,00zł ZW.
  AUTOIMMUNOLOGIA    
1 ANA 2 96,00 zł ZW.
2 ANA 3 140,00 zł ZW.
3 ANA-HEP 80,00 zł ZW.
4 ASA - przeciwciała p/ plemnikowe   ZW.
5 Przeciwciała antycentromerowe 96,00 zł ZW.
6 Przeciwciała p/ ACCP (cytrulinowe) 55,00 zł ZW.
7 Przeciwciała p/ ATP-azie komórek okładzinowych żołądka (Elissa) 91,00 zł ZW.
8 Przeciwciała p/ B2 glikoproteina 1 (IgG+IgM) 136,00 zł ZW.
9 Przeciwciała p/ czynnikowi wewnętrznemu niezbędnemu do wchłaniania wit. B 12 74,00 zł ZW.
10 Przeciwciała p/ dekarboksylazie kwasu glutaminowego GAD 76,00 zł ZW.
11 Przeciwciała p/ dsDNA (dwuniciowe DNA) 71,00 zł ZW.
12 Przeciwciała p/ endomysium IgA 66,00 zł ZW.
13 Przeciwciała p/ endomysium IgG 66,00 zł ZW.
14 Przeciwciała p/ endomysium mięśni gładkich EMA (IgA, IgG) 130,00 zł ZW.
15 Przeciwciała p/ gliadynnie (IgA, IgG) 150,00 zł ZW.
16 Przeciwciała p/ granulocytarne C-ANCA 70,00 zł ZW.
17 Przeciwciała p/ granulocytarne pANCA 70,00 zł ZW.
18 Przeciwciała p/ insulinowe 96,00 zł ZW.
19 Przeciwciała p/ jądrowe (nRNP) 108,00 zł ZW.
20 Przeciwciała p/ jądrowe p/Sm 91,00 zł ZW.
21 Przeciwciała p/ jądrowe p/SS-A/Ro 91,00 zł ZW.
22 Przeciwciała p/ jądrowe p/SS-B/La lub H 91,00 zł ZW.
23 Przeciwciała p/ kardiolipinowe klasy (ACA) IgM 46,00 zł ZW.
24 Przeciwciała p/ kardiolipinowe w klasie IgA 46,00 zł ZW.
25 Przeciwciała p/ kardiolopinowe klasy (ACA)IgG 46,00 zł ZW.
26 Przeciwciała p/ komórkom okładzinowym żołądka (APC) IF 91,00 zł ZW.
27 Przeciwciała p/ mięśniom gładkim (SMA) 52,00 zł ZW.
28 Przeciwciała p/ mitochondrialne 58,00 zł ZW.
29 Przeciwciała p/ mitochondrialne typu M2 67,00 zł ZW.
30 Przeciwciała p/ natywnemu DNA 70,00 zł ZW.
31 Przeciwciała p/ receptorom acetylocholiny 166,00 zł ZW.
32 Przeciwciała p/ toczniowi 71,00 zł ZW.
33 Przeciwciała p/ transglutaminazie tkankowej IgA 60,00 zł ZW.
34 Przeciwciała p/ transglutaminazie tkankowej IgG 60,00 zł ZW.
35 Przeciwciała p/ wyspom trzustki (ICA) 156,00 zł ZW.
36 Przeciwciała p/ ssDNA (jednoniciowe DNA) 70,00 zł ZW.
37 Przeciwciała przeciwjądrowe (ANA) 30,00 zł ZW.
38 SCL-70 (Antygen p/sklerodermi) 75,00 zł ZW.
39 SLA - p/ ciała p. rozpuszczalnym antygenom wątroby 108,00 zł ZW.
40 Panel autoimmunologicznej diagnostyki poronień (ACA-G, ACA-M, LA, APA, GP1A) 250,00zł ZW.
41 Profil ANA 1 130,00zł ZW.
42 Przeciwciała p/ cytoplazmie granulocytów ANCA (MPO PR3) BLOT 127,00zł ZW.
43 Przeciwciała p/ fosfatazie tyrozynowej IA2 105,00zł ZW.
44 Przeciwciała p/ komórkom okładzinowym żołądka i czynnikowi wewnętrznemu 112,00zł ZW.
45 Przeciwciała p/ śródbłonkom naczyń AECA 65,00zł ZW.
  MIKROBIOLOGIA    
1 Bad. Kału w kierunku Salmonella 38,00 zł ZW.
2 Chlamydia - wymaz z szyjki macicy 93,00 zł ZW.
3 Kał na grzyby 31,00 zł ZW.
4 Kał w kierunku rotawirusów 36,00 zł ZW.
5 Kał w kierunku adenowirusów 15,00 zł ZW.
6 Mocz na badanie w kierunku prątków gruźlicy 46,00 zł ZW.
7 Plwocina - badanie w kierunku gruźlicy 50,00 zł ZW.
8 Plwocina na badanie w kierunku prątków gruźlicy 60,00 zł ZW.
9 Płyn z jam ciała - posiew 35,00 zł ZW.
10 Posiew kału 40,00 zł ZW.
11 Posiew moczu 35,00 zł ZW.
12 Posiew nasienia 42,00 zł ZW.
13 Posiew plwociny 50,00 zł ZW.
14 Posiew płynu z jamy opłucnej 56,00 zł ZW.
15 Posiew w kierunku prątków gruźlicy -antybiogram 126,00 zł ZW.
16 Toksyna A i B w kale (Clostridium difficile) 70,00 zł ZW.
17 Wymaz z cewki moczowej 40,00 zł ZW.
18 Wymaz z gardła 43,00 zł ZW.
19 Wymaz z jamy ustnej 35,00 zł ZW.
20 Wymaz z kanału szyjki macicy 55,00 zł ZW.
21 Wymaz z nosa 43,00 zł ZW.
22 Wymaz z odbytu 40,00 zł ZW.
23 Wymaz z odbytu w kierunku drożdżaków 18,00 zł ZW.
24 Wymaz z oka 35,00 zł ZW.
25 Wymaz z pochwy 55,00 zł ZW.
26 Wymaz z pochwy na GBS 30,00 zł ZW.
27 Wymaz z rany 60,00 zł ZW.
28 Wymaz z ucha 43,00 zł ZW.
29 Wymaz ze skóry 45,00 zł ZW.
30 Zeskrobiny z płytki paznokciowej 36,00 zł ZW.
31 GDH - szybki test na Clostridum 56,00 zł ZW.
32 Posiew materiału z dolnych dróg oddechowych (plwocina) 52,00zł ZW.
33 Wymaz z owrzodzenia
60,00zł ZW.
  ALERGOLOGIA    
1 Dermatophagoides farinae 41,00 zł ZW.
2 Dermatophagoides pteronyssinus 41,00 zł ZW.
3 EX 73 Pióra (swoiste IgE) 41,00 zł ZW.
4 F17 Orzech laskowy (swoiste IgE) 42,00 zł ZW.
5 F2 Mleko krowie (swoiste IgE) 41,00 zł ZW.
6 F250 jogurt (swoiste IgG) 47,00 zł ZW.
7 F252 Jajo (swoiste IgE) 31,00 zł ZW.
8 F256 Orzech włoski (swoiste IgE) 31,00 zł ZW.
9 F4 Mąka pszenna (swoiste IgE) 38,00 zł ZW.
10 F41 łosoś (swoiste IgG) 47,00 zł ZW.
11 F52 Czekolada (swoiste IgE) 45,00 zł ZW.
12 F77 B-laktoglobulina (swoiste IgG) 29,00 zł ZW.
13 F78 kazeina (swoiste IgG) 29,00 zł ZW.
14 F79 Gluten (swoiste IgE) 38,00 zł ZW.
15 F83 Mięso kurczaka (swoiste IgE) 38,00 zł ZW.
16 F93 Kakao (swoiste IgE) 41,00 zł ZW.
17 FX15 Mieszanka owoców 45,00 zł ZW.
18 FX16 Mieszanka owoców 45,00 zł ZW.
19 GH4 Mieszanka traw późnych 45,00 zł ZW.
20 GX1 Mieszanka traw wczesnych 45,00 zł ZW.
21 HX2 mieszanka kurzu domowego (swoiste IgG) 47,00 zł ZW.
22 I3 Osa pospolita (swoiste IgE) 42,00 zł ZW.
23 I1 Pszczoła (swoiste IgE) 42,00 zł ZW.
24 Nietolerancja laktozy-metoda redukcyjna 18,00 zł ZW.
25 Panel atopowy POLYCHECK (20 alergenów) 130,00 zł ZW.
26 Panel atopowy W (20 alergenów) 136,00 zł ZW.
27 Panel pediatryczny POLYCHECK (20 alergenów) 130,00 zł ZW.
28 Panel pokarmowy POLYCHECK (20 alergenów) 130,00 zł ZW.
29 Panel pokarmowy W (20 alergenów) 136,00 zł ZW.
30 Panel wziewny POLYCHECK (20 alergenów) 130,00 zł ZW.
31 Panel wziewny W (20 alergenów) 136,00 zł ZW.
32 Zestaw mieszany (20 alergenów) 136,00 zł ZW.
33 Zestaw pediatryczny (panel) 136,00 zł ZW.
34 Zestaw pediatryczny inhalacyjny (panel) 136,00 zł ZW.
35 E1 Kot (sierść) 42,00zł ZW.
36 E78 Papużka falista (pióra) 31,00zł ZW.
37 F33 Pomarańcza 42,00zł ZW.
38 F44 Truskawka 42,00zł ZW.
39 I2 Jad szerszenia 49,00zł ZW.
40 I71 Jak komara (ślina) 49,00zł ZW.
41 M3 Aspergillus fumigatus 31,00zł ZW.
42 MX2 Mieszanka pleśni 47,00zł ZW.
43 ZJO Zestaw jadów owadów (osa, pszczoła)
49,00zł ZW.
  SEROLOGIA    
1 Grupa krwi (wynik w tym samym dniu) 35,00 zł ZW.
2 Grupa krwi (wynik w dniu następnym) 25,00 zł ZW.
3 Przeciwciała anty-D 25,00 zł ZW.
4 Krew karta 20,00 zł ZW.
  INNE    
1 17-KS 72,00 zł ZW.
2 17-OH-KS 72,00 zł ZW.
3 Aluminium w surowicy 140,00 zł ZW.
4 Amfetamina, kokaina, kanabinoidy, opiaty w moczu 60,00 zł ZW.
5 Amoniak 41,00 zł ZW.
6 Badanie składu kamienia moczowego 86,00 zł ZW.
7 Beta-2-mikroglobulina w moczu 76,00 zł ZW.
8 BNP 70,00 zł ZW.
9 BRCA1+2 Test predysp. gen. do now. piersi i jajnika (BRCA1-6 mut, BRCA2-2 mut) 305,00 zł ZW.
10 Carbamazepina 51,00 zł ZW.
11 Ceruloplazmina 52,00 zł ZW.
12 Chrom 97,00 zł ZW.
13 Chromogranina A 60,00 zł ZW.
14 Cynk 43,00 zł ZW.
15 Cytryniany w moczu dobowym 65,00 zł ZW.
16 Digoksyna 58,00 zł ZW.
17 Elastaza w kale 60,00 zł ZW.
18 Erytropoetyna 60,00 zł ZW.
19 Esteraza cholinowa 38,00 zł ZW.
20 Fluorki w surowicy 75,00 zł ZW.
21 Fosfataza alkaliczna granulocytów-FAG 125,00 zł ZW.
22 Fruktozamina 36,00 zł ZW.
23 FTA- Serodiagnostyka kiły (jakościowa) 28,00 zł ZW.
24 G6PDH dehyrogenaza glukozo-6-fosforanu 110,00 zł ZW.
25 Gardia lamblia IgG 113,00 zł ZW.
26 Genetyczna ocena kariotypu 470,00 zł ZW.
27 Glutation 181,00 zł ZW.
28 HLA B27 110,00 zł ZW.
29 Homocysteina 60,00 zł ZW.
30 IGF 1 insulinopodobny czynnik wzrostu (somatomedyna C) 78,00 zł ZW.
31 IGF BP3 białko wiążące czynnik wzrostu typu 3 155,00 zł ZW.
32 IGF-1 (SOMATOMEDYNA C) 78,00 zł ZW.
33 Immunofiksacja (A,G,M,k,l) surowica 142,00 zł ZW.
34 Immunoglobuliny A 20,00 zł ZW.
35 Immunoglobuliny E 20,00 zł ZW.
36 Immunoglobuliny G 20,00 zł ZW.
37 Immunoglobuliny G-podklasy 240,00 zł ZW.
38 Immunoglobuliny M 20,00 zł ZW.
39 Inhibina B 188,00 zł ZW.
40 Insulina (ilościowo) 36,00 zł ZW.
41 Kalcytonina w surowicy krwi 72,00 zł ZW.
42 Kalprotektyna w kale 138,00 zł ZW.
43 Katecholaminy we krwi 126,00 zł ZW.
44 Kawasy żółciowe 60,00 zł ZW.
45 Komórki LE 26,00 zł ZW.
46 Kompleksy immunologiczne C1q CIC (ELISA) 71,00 zł ZW.
47 Kw. walproinowy 52,00 zł ZW.
48 Kwas 5-hydroksy-indolooctowy (5-HIAA) 56,00 zł ZW.
49 Kwas foliowy 40,00 zł ZW.
50 Kwas wanilinomigdałowy 65,00 zł ZW.
51 Lamblia intestinalis-test immunoenzymatyczny 60,00 zł ZW.
52 LDH (Dehydrogenaza mleczanowa) 13,00 zł ZW.
53 Liczba Addisa 18,00 zł ZW.
54 Lipaza 23,00 zł ZW.
55 Lipoproteina-(a) 45,00 zł ZW.
56 Lit w surowicy 26,00 zł ZW.
57 Łańcuchy lekkie kappa w moczu 51,00 zł ZW.
58 Łańcuchy lekkie lambda w moczu 51,00 zł ZW.
59 Melatonina w surowicy 126,00 zł ZW.
60 Methemoglobina 32,00 zł ZW.
61 Miedź w moczu dobowym 95,00 zł ZW.
62 Miedź w surowicy 55,00 zł ZW.
63 Mioglobina 58,00 zł ZW.
64 Mleczany w osoczu 28,00 zł ZW.
65 Odczyn Coombsa (BTA) 16,00 zł ZW.
66 Odczyn hemaglutynacji krętków bladych (TPHA) 41,00 zł ZW.
67 Odczyn Waalera-Rose'go 17,00 zł ZW.
68 Ołów 45,00 zł ZW.
69 Oporność osmotyczna erytrocytów 25,00 zł ZW.
70 Osmolalność moczu 30,00 zł ZW.
71 Osmolalność surowicy 30,00 zł ZW.
72 Osteokalcyna 86,00 zł ZW.
73 P 53 126,00 zł ZW.
74 Panel -Badania 60+ 114,00 zł ZW.
75 Panel -Badania 60+ NZOZ 85,00 zł ZW.
76 Panel -Kobieta 40+ 84,00 zł ZW.
77 Panel -Kobieta 40+ NZOZ 63,00 zł ZW.
78 Panel -Kobieta 50+ 121,00 zł ZW.
79 Panel -Kobieta 50+ NZOZ 91,00 zł ZW.
80 Panel -Mężczyzna 40+ 82,00 zł ZW.
81 Panel -Mężczyzna 40+ NZOZ 62,00 zł ZW.
82 Panel -Mężczyzna 50+ 118,00 zł ZW.
83 Panel -Mężczyzna 50+ NZOZ 88,00 zł ZW.
84 Peptyd C 45,00 zł ZW.
85 Pro-BNP 85,00 zł ZW.
86 Prograf (tacrolimus) 116,00 zł ZW.
87 Prokalcytonina 70,00 zł ZW.
88 Proteinogram 25,00 zł ZW.
89 Proteinogram w moczu 66,00 zł ZW.
90 Prymidon (Mizodin) 42,00 zł ZW.
91 Przeciwciała p/ Giardia lamila IgG 113,00 zł ZW.
92 Q10 145,00 zł ZW.
93 Quantiferon TB (test IGRA) 150,00 zł ZW.
94 Rozpuszczalne receptory trausferyny (sTfr) 84,00 zł ZW.
95 Rtęć 105,00 zł ZW.
96 Selen 106,00 zł ZW.
97 Serotonina 120,00 zł ZW.
98 Si (krzem) 96,00 zł ZW.
99 Składnik dopełniacza C3 42,00 zł ZW.
100 Składnik dopełniacza C4 42,00 zł ZW.
101 Subpopulacja limfocytów 390,00 zł ZW.
102 Test podwójny PAPPA 230,00 zł ZW.
103 Teofilina 63,00 zł ZW.
104 Transport materiału do badań 4,00 zł ZW.
105 Trypsyna 70,00 zł ZW.
106 Tryptaza 105,00 zł ZW.
107 UGT1 (Gilbert) 193,00 zł ZW.
108 VDRL 15,00 zł ZW.
109 Wirowanie materiału 5,00 zł ZW.
110 Witamina 25-OH-D3 61,00 zł ZW.
111 Witamina A 80,00 zł ZW.
112 Witamina B 6 70,00 zł ZW.
113 Witamina B12 35,00 zł ZW.
114 Witamina C 91,00 zł ZW.
115 Witamina H (witamina B7, biotyna) 91,00 zł ZW.
116 Aktywność reniowa osocza (ARO) 106,00zł ZW.
117 Alfa-1-antytrypsyna 45,00zł ZW.
118 Arsen w moczu 97,00zł ZW.
119 Benzodiazepina 55,00zł ZW.
120 DAO - badanie w kierunku nietolerancji histaminy 75,00zł ZW.
121 Glukagon 150,00zł ZW.
122 Hydroksyprolina 72,00zł ZW.
123 Interleukina 6 148,00zł ZW.
124 Jod 200,00zł ZW.
125 Karboksyhemoglobina 32,00zł ZW.
126 Katecholaminy w moczu 79,0zł ZW.
127 Kwas homowanilinomigdałowy (HVA) 100,00zł ZW.
128 Lamotrygina 132,00zł ZW.
129 Metanefryna w moczu 146,00zł Zw.
130 Metanefryna w surowicy 204,00zł ZW.
131 Ocena aktywności komórek NK 452,00zł ZW.
132 Subpopulacja komórek NK 277,00zł ZW.
133 Subpopulacja limfocytów CD3/CD57 166,00zł ZW.
134 Tramal w surowicy 124,00zł ZW.
135 Witamina 1,25 dihydroksy D3 100,00zł ZW.
136 Witamina A + E 138,00zł ZW.
137 Witamina E 100,00zł ZW.
138 Witamina K1 200,00zł ZW.
139 Zespół Gilberta - badanie genetyczne 193,00zł ZW.

*Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego.

L.p. Nazwa usługi VAT Cena brutto
1 Zaświadczenie z medycyny sportowej ZW 50,00 zł
2 Zaświadczenie z medycyny sportowej + diagnostyka (EKG, morfologia) ZW 80,00 zł
3 Medycyna pracy - porada laryngologiczna ZW 70,00 zł
4 Medycyna pracy - porada neurologiczna ZW 70,00 zł

5 Medycyna pracy - porada okulistyczna ZW 70,00 zł
6 Badanie profilaktyczne - medycyna pracy ZW 50,00 zł
7 Zaświadczenia z medycyny pracy (profilaktyka, orzeczenia, zaświadczenia) 23% 35,00 zł
 8  Medycyna pracy - badanie kierowcy (kandydat, kierowca zawodowy)  ZW 200,00 zł

 

LP

Nazwa

Cena brutto

VAT

1

EKG z opisem

25 zł

ZW.

2

EKG bez opisu

15 zł

ZW.

3

Badanie spirometryczne z opisem

50 zł

ZW.

4

Badanie spirometryczne bez opisu

20 zł

ZW.

5

Porada kardiologiczna z EKG

150 zł

ZW.

6

Porada kardiologiczna z badaniem echo serca

180 zł

ZW.

7

Porada kardiologiczna z badaniem echo serca i ekg

200 zł

ZW.

8

Badanie echo serca

100 zł

ZW.

9

Holter ciśnieniowy

50 zł

ZW.

10

Holter EKG 3-odprowadzeniowy na 1 dobę z opisem

80 zł

ZW.

11

Holter EKG 12-odprowadzeniowy na 1 dobę z opisem

100 zł

ZW.

12

Holter EKG 3-dobowy z opisem

200 zł

ZW.

13

Holter EKG 7-dobowy z opisem

300 zł

ZW.

14

Próba wysiłkowa

120 zł

ZW.

15

Panel - profil sercowy podstawowy (morfologia, lipigogram, jonogram, kreatynina, glukoza)

60 zł

ZW.

16

Panel - profil sercowy dla kobiet (morfologia, lipigogram, jonogram, kreatynina, glukoza, TSH, gospodarka żelazem - ferrytyna)

100 zł

ZW.

Pakiet badań :

- konsultacja z echo serca i ekg, próba wysiłkowa, badania laboratoryjne - PROFIL SERCOWY, spirometria z opisem

rabat 20%

350 zł

Pakiet badań :

- konsultacja z echo serca i ekg, próba wysiłkowa, badania laboratoryjne -PROFIL SERCOWY- dla kobiet, spirometria z opisem

rabat 20%

400 zł

 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNA

 

LP Nazwa usługi Cena brutto* VAT
1 Badanie kierowców zawodowych (kategoria C i powyżej lub kwalifikacje) 150,00 zł 23%
2 Badanie egzaminatora lub instruktora - lub kandydaci 150,00 zł 23%
3 Badanie osób ubiegających się o przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdami 150,00 zł 23%
4 Wydanie ponownego orzeczenia dla kierowcy zawodowego 35,00 zł 23%
5 Badanie psychychologiczne konsultacyjne - jednostkowe 30,00 zł 23%
6 Badanie osóby wykonującej zawody wymagające sprawności psychomotorycznej 98,40 zł 23%
7 Badanie kierowców kategorii B 150,00 zł 23%
8 Badanie psychologiczne łączne (kierowca i sprawność psychomotoryczna) 200,00 zł 23%
9 Duplikat orzeczenia psychologicznego 10,00 zł 23%
10 Dopłata do badania psychologicznego "50" 50,00 zł 23%
11 Dopłata do badania psychologicznego "101,60" 101,60 zł 23%

 

L.p. Nazwa usługi Cena brutto VAT
1 EKG z opisem 25 ZW.
2 EKG bez opisu 10 ZW.
3 Holter z opisem 50 ZW.
4 Holter bez opisu 30 ZW.
5 Badanie spirometryczne bez opisu 15 ZW.
6 Badanie spirometryczne z opisem 35 ZW.
7 Badanie EEG głowy 90 ZW.
8 Badanie na przewodnictwo ENG (1 nerw) 50 ZW.

 

LP Nazwa Cena brutto* VAT
1 DD - diadynamik 15,00 zł ZW.
2 Prądy TENS 15,00 zł ZW.
3 Galwanizacja 15,00 zł ZW.
4 Jonizacja 15,00 zł ZW.
5 Jonizacja oczna 15,00 zł ZW.
6 Terapuls 15,00 zł ZW.
7 Elektrostymulacja 15,00 zł ZW.
8 DKF-diatermia 15,00 zł ZW.
9 Magnetoterapia 15,00 zł ZW.
10 UD - ultradźwięki 15,00 zł ZW.
11 Fonoforeza 15,00 zł ZW.
12 Laseroterapia 15,00 zł ZW.
13 Nagrzewanie lampą Sollux 10,00 zł ZW.
14 Nagrzewanie lampą BIOPTRON 10,00 zł ZW.
15 Krioterapia na z/p (woreczki żelowe) 2,00 zł ZW.
16 Krio. CO2/AZOT 20,00 zł ZW.
17 Kriokomora 40,00 zł ZW.
18 Dopłata do krioterapii 0,00 zł ZW.
19 Interdyn 15,00 zł ZW.
20 Masaż wirowy KKD 15,00 zł ZW.
21 Masaż wirowy KKG 15,00 zł ZW.
22 Okład parafinowy 15,00 zł ZW.
23 Ćw. czynno–bierne 20,00 zł ZW.
24 Ćw. w odciążeniu (UGUL) 15,00 zł ZW.
25 Ćw. w odciążeniu z oporem 15,00 zł ZW.
26 Ćw. bierne 20,00 zł ZW.
27 Ćw. czynne wolne 20,00 zł ZW.
28 Ćw. izometryczne 20,00 zł ZW.
29 Ćw. wspomagane 20,00 zł ZW.
30 Ćw. czynne z oporem 20,00 zł ZW.
31 Ćw. ogólno-usprawniające 20,00 zł ZW.
32 Klasyczny masaż ręczny 50,00 zł ZW.
33 Skaner 15,00 zł ZW.
34 Kąpiel perełkowa 30,00 zł ZW.
35 Prądy Traberta 15,00 zł ZW.
36 Prądy Kotza 15,00 zł ZW.

*Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego.

 PORADY LEKARSKIE

 

LP Nazwa Cena brutto* VAT
1 Porada ogólna 130,00 zł ZW.
2 Porada ortopedyczna 130,00 zł ZW.
3 Porada neurologiczna 130,00 zł ZW.
4 Porada otolaryngologiczna 130,00 zł ZW.
5 Porada rehabilitacyjna 130,00 zł ZW.
6 Porada reumatologiczna 130,00 zł ZW.
7 Porada chirurgiczna 130,00 zł ZW.
8 Porada internistyczna 130,00 zł ZW.
9 Porada pediatryczna 130,00 zł ZW.
10 Porada pulmonologiczna 130,00 zł ZW.
11 Porada alergologiczna 120,00 zł ZW.
12 Konsultacja ortopedyczna 130,00 zł ZW.
13 Porada diabetologiczna 130,00 zł ZW.
14 Porada okulistyczna 130,00 zł ZW.
15 Porada ginekologiczna 130,00 zł ZW.
16 Porada specjalistyczna 130,00 zł ZW.
17 Porada endokrynologiczna 130,00 zł ZW.
18 Porada preluksacyjna 130,00 zł ZW.
19 Porada gastroenterologiczna 130,00 zł ZW.
20 Porada dermatologiczna 130,00 zł ZW.
21 Porada okulistyczna z doborem szkieł 170,00 zł ZW.
22 Konsultacja lekarska przed szczepieniem 70,00 zł ZW.
23 Punkt świadczenia stomatologicznego 2,00zł ZW.

 

 POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA PŁATNE

 

L.p. Nazwa usługi Cena brutto VAT
1 Chirurgia naczyniowa 120 ZW.
2 Pełne badanie laryngologiczne z badaniem audiometrycznym 120 ZW.
3 Badanie audiometryczne bez opisu 15 ZW.
4 Badanie audiometryczne z opisem 35 ZW.
5 Badanie cytologiczne 25 ZW.
6 Badanie cukru 8 ZW.
7 Obdukcja 90 23%
8 Opatrunek mały 15 ZW.
9 Opatrunek średni 20 ZW.
10 Opatrunek duży 25 ZW.
11 Opatrunek miękki (desolt) dziecięcy 35 ZW.
12 Opatrunek miękki (desolt) dla dorosłej osoby 45 ZW.
13 Blokady 25 ZW.
14 Punkcje 25 ZW.
15 Opatrunek gipsowy mały na palec 30 ZW.
16 Opatrunek gipsowy mały na przedramię 40 ZW.
17 Opatrunek gipsowy średni 50 ZW.
18 Opatrunek gipsowy duży 60 ZW.
19 Gips okrężny mały 50 ZW.
20 Gips okrężny średni 55 ZW.
21 Gips okrężny duży 65 ZW.
22 Założenie szyny Zimmera 30 ZW.
23 Zdjęcie szwów 20 ZW.
24 Iniekcje podskórne 15 ZW.
25 Iniekcje dożylne 20 ZW.
26 Zabieg chirurgiczny 100 ZW.
27 Zdjęcie gipsu małego 10 ZW.
28 Zdjęcie gipsu średniego 20 ZW.
29 Zdjęcie gipsu dużego 30 ZW.
30 Zdjęcie gipsu okrężnego małego 15 ZW.
31 Zdjęcie gipsu okrężnego średniego 25 ZW.
32 Zdjęcie gipsu okrężnego dużego 40 ZW.
33 Leki opatrunkowe 10 ZW.
34 Dożylny wlew kroplowy 35 ZW.
35 Szczepionka Infarnix Hexa 200 ZW.
36 Szczepionka PENTAXIM 136 ZW.
37 Szczepionka Rotarix 310 ZW.
38 Szczepionka WZW B 45 ZW.
39 Szczepionka Synflorix 200 ZW.
40 Wymaz z rany 100 ZW.
41 Płyn stawowy 100 ZW.
42 Szczepionka HEXACIMA 200 ZW.
43 Szczepionka przeciw kleszczom FSMEIMMUN 120 ZW.
44 Szczepionka Influvac (grypa) 30 ZW.
45 Skleroterapia 100 100 ZW.
46 Skleroterapia 150 150 ZW.
47 Skleroterapia 220 220 ZW.
48 Skleroterapia 1000 1000 ZW.
49 Badanie cukru z palca 2 ZW.
50 Badanie histopatologiczne 150 ZW.
51 Kompleks zabiegowy + badanie histopatologiczne 250 ZW.
52 Biopsja + badanie histopatologiczne 200 ZW.
53 Iniekcje domięśniowe 15 ZW.
54 Badanie na przewodnictwo ENG (1 nerw) 50 ZW.
55 Badanie sanitarno-epidemiologiczne z orzeczeniem lekarskim 55 ZW.
56 Usługa pielęgniarska 40 ZW.
57 Usunięcie guza (razem z wizytą zdjęcia szwów) 300 ZW.
58 Usunięcie paznokcia (razem z wizytą zdjęcia szwów) 200 ZW.
59 Usługa stomatologiczna - Balcerowska-Mikulska   ZW.
60 Usługa stomatologiczna - Kaczmarek   ZW.
61 Usługa stomatologiczna - Kierkowska   ZW.
62 Usługa stomatologiczna - Kupper   ZW.
63 Usługa stomatologiczna - Stoppa   ZW.
64 Usługa stomatologiczna - Małachowska   ZW.
65 Usługa stomatologiczna - Krzyżanowska   ZW.
66 Usługa stomatologiczna - Filoda   ZW.
67 Szczepionka EUVAX B (WZW B) 50 ZW.

 

ZAŚWIADCZENIA I ODPISY

 

L.p. Nazwa usługi Cena brutto VAT
1 Zaświadczenie emerytalno-rentowne 30 23%
2 Zaświadczenie o grupie inwalidzkiej 30 23%
3 Zaświadczenie lekarskie 15 23%
4 Odpis lub wyciąg dokumentacji medycznej 8,51 23%
5 Odpis dokumentacji medycznej na nośniku elektronicznym 1,7 23%

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Zobacz więcej