Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Informacja o oświadczeniach Pacjenta

Zgodnie z §8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252 poz. 1697) w dokumentacji indywidualnej wewnętrznej zamieszcza się lub dołącza do niej:

1. Oświadczenie pacjenta w sprawie dostępu osób bliskich do dokumentacji medycznej i informacji o stanie zdrowia

2. Oświadczenie pacjenta w sprawie dostępu do dokumentacji medycznej i informacji o stanie zdrowia dziecka.

Ponadto w przypadku, gdy rodzic / opiekun prawny dziecka chce upoważnić inną osobę bliską do informowania o stanie zdrowia lub upoważnić do udostępnienia dokumentacji medycznej podopiecznego wypełnia Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego dziecka.

• Złożone przez Państwa oświadczenia zostaną załączone do Państwa dokumentacji medycznej.

Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21.12.2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu
    dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.(Dz. U. z 2010 r. Nr 252, poz.1697).
  2. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
    (Dz. U. 2009 nr 52, poz. 417 z późn. zm.).