Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnia” Sp. z o. o. w Kościerzynie wraz z Ośrodkami Zdrowia w Karsinie, Dziemianach, Lipuszu oraz Przychodnią Lekarską w Łubianie stanowi dobrze zorganizowany kompleks usługowo-diagnostyczny.

Naszym priorytetem jest wysoki standard świadczonych usług dlatego w 2005 roku wdrożyliśmy w firmie System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 w zakresie obejmującym podstawową i specjalistyczna opiekę zdrowotną, stomatologię, rehabilitację, diagnostykę laboratoryjną, RTG, USG oraz rezonans magnetyczny i tomografię komputerową.

Ważnym elementem misji firmy jest ciągłe podnoszenie kwalifikacji pracowników dla utrzymania konkurencyjności na wymagającym rynku medycznym. Staramy się także, aby Pacjenci NZOZ mogli być obsłużeni kompleksowo i szybko.
 

Polityka Jakości ISO

 Zapraszamy do zapoznania się z posiadanymi przez naszą placówkę certyfikatami wydanymi przez:
TÜV Rheinland Polska


Certyfikat ISO 9001 PL

Certyfikat ISO 9001 EN

Certyfikat ISO 9001 D
 

W związku ze wdrożeniem w NZOZ "Przychodnia" Sp. z o. o. w Kościerzynie oraz filiach terenowych Zintegrowanego Systemu Zarządzania prezentujemy:
Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania wraz z celami

Polityka Bezpieczeństwa Informacji