L.p. Nazwa usługi Cena brutto VAT
1 Zaświadczenie emerytalno-rentowne 30 23%
2 Zaświadczenie o grupie inwalidzkiej 30 23%
3 Zaświadczenie lekarskie 15 23%
4 Odpis lub wyciąg dokumentacji medycznej 8,51 23%
5 Odpis dokumentacji medycznej na nośniku elektronicznym 1,7 23%