PORADNIA PSYCHOLOGICZNA

 

LP Nazwa usługi Cena brutto* VAT
1 Badanie kierowców zawodowych (kategoria C i powyżej lub kwalifikacje) 150,00 zł 23%
2 Badanie egzaminatora lub instruktora - lub kandydaci 150,00 zł 23%
3 Badanie osób ubiegających się o przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdami 150,00 zł 23%
4 Wydanie ponownego orzeczenia dla kierowcy zawodowego 35,00 zł 23%
5 Badanie psychychologiczne konsultacyjne - jednostkowe 30,00 zł 23%
6 Badanie osóby wykonującej zawody wymagające sprawności psychomotorycznej 98,40 zł 23%
7 Badanie kierowców kategorii B 150,00 zł 23%
8 Badanie psychologiczne łączne (kierowca i sprawność psychomotoryczna) 200,00 zł 23%
9 Duplikat orzeczenia psychologicznego 10,00 zł 23%
10 Dopłata do badania psychologicznego "50" 50,00 zł 23%
11 Dopłata do badania psychologicznego "101,60" 101,60 zł 23%

 

POZOSTAŁE PORADY LEKARSKIE

 

LP Nazwa Cena brutto* VAT
1 Porada ogólna 150,00 zł ZW.
2 Porada ortopedyczna 150,00 zł ZW.
3 Porada neurologiczna 150,00 zł ZW.
4 Porada otolaryngologiczna 150,00 zł ZW.
5 Porada rehabilitacyjna 150,00 zł ZW.
6 Porada reumatologiczna 150,00 zł ZW.
7 Porada chirurgiczna 150,00 zł ZW.
8 Porada internistyczna 150,00 zł ZW.
9 Porada pediatryczna 150,00 zł ZW.
10 Porada pulmonologiczna 150,00 zł ZW.
11 Porada alergologiczna 150,00 zł ZW.
12 Konsultacja ortopedyczna 150,00 zł ZW.
13 Porada diabetologiczna 150,00 zł ZW.
14 Porada okulistyczna 150,00 zł ZW.
15 Porada ginekologiczna 150,00 zł ZW.
16 Porada specjalistyczna 150,00 zł ZW.
17 Porada endokrynologiczna 150,00 zł ZW.
18 Porada preluksacyjna 150,00 zł ZW.
19 Porada gastroenterologiczna 150,00 zł ZW.
20 Porada dermatologiczna 150,00 zł ZW.
21 Porada okulistyczna z doborem szkieł 170,00 zł ZW.
22 Konsultacja lekarska przed szczepieniem 70,00 zł ZW.