PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA W ZAKRESIE NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są to świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej udzielane w sytuacji nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 do godziny 8.00 dnia następnego. Świadczenia w nocnej i świątecznej  opiece zdrowotnej są bezpłatne ( dla osób ubezpieczonych) i udzielane  bez skierowania. Niedopuszczalne jest obciążanie pacjenta lub jego bliskich koniecznością uiszczania dodatkowych opłat.

Nie obowiązuje rejonizacja, można zgłaszać się o pomoc do dowolnego punktu nocnej opieki.

Dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad:
 
Zakres świadczeń w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej obejmuje również zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego w podstawowej opiece zdrowotnej  oraz zabiegi wynikające z  konieczności zachowania ciągłości leczenia i pielęgnacji, np. wykonanie iniekcji z antybiotykiem. Zabiegi te mogą być wykonane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.
Przedstawiamy poniżej wykaz świadczeniodawców udzielających świadczeń od 1 marca 2013 r. w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
 
Pogotowie ratunkowe – numer alarmowy – 999 lub 112 – zawsze kiedy wydaje nam się, że nasze lub czyjeś życie jest zagrożone, należy bezwzględnie telefonować pod numer alarmowy pogotowia ratunkowego.

 
Źródło: http://nfz-gdansk.pl/podstawowa-opieka-zdrowotna-w-zakresie-nocnej-i-swiatecznej-opieki-zdrowotnej,291.html 
 
 

WAŻNE INFORMACJE:
 
Usługi z zakresu nocnej opieki chorych świadczymy w budynku „D” przystosowanym dla osób niepełnosprawnych.
Informujemy, iż w ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej nie można uzyskać np. wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem, recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym, rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia, skierowania do specjalisty. Wymienione świadczenia są udzielane przez lekarza POZ od poniedziałku do piątku, w godz. między 8-18.
 
INFORMACJA DLA PACJENTÓW KORZYSTAJĄCYCH 
Z NOCNEJ OPIEKI CHORYCH
 
W celu usprawnienia obsługi pacjentów podczas dyżurów nocnych, każda osoba zamierzająca skorzystać z porady lekarskiej proszona jest o zgłoszenie się przed wizytą do gabinetu nr 4 celem zmierzenia temperatury ciała, zbadania ciśnienia krwi oraz potwierdzenia ubezpieczenia w systemie EWUŚ.
 
Telefony: 
58 680 24 84            – Gabinet Zabiegowy
503 124 608             – Zgłaszanie wizyt domowych