LP NAZWA CENA Z RABATEM* CENA STANDARDOWA** VAT
1 Porada ogólna (wizyta pierwszorazowa)  100,00 zł 150,00 zł ZW.
2 Porada ortopedyczna (wizyta pierwszorazowa) 100,00 zł 150,00 zł ZW.
3 Porada neurologiczna (wizyta pierwszorazowa) 100,00 zł 150,00 zł ZW.
4 Porada otolaryngologiczna (wizyta pierwszorazowa) 100,00 zł 150,00 zł ZW.
5 Porada rehabilitacyjna (wizyta pierwszorazowa) 100,00 zł 150,00 zł ZW.
6 Porada reumatologiczna (wizyta pierwszorazowa) 100,00 zł 150,00 zł ZW.
7 Porada chirurgiczna (wizyta pierwszorazowa) 100,00 zł 150,00 zł ZW.
8 Porada internistyczna (wizyta pierwszorazowa) 100,00 zł 150,00 zł ZW.
9 Porada pediatryczna (wizyta pierwszorazowa) 100,00 zł 150,00 zł ZW.
10 Porada pulmonologiczna (wizyta pierwszorazowa) 100,00 zł 150,00 zł ZW.
11 Porada alergologiczna (wizyta pierwszorazowa)   100,00 zł ZW.
12 Konsultacja ortopedyczna (wizyta pierwszorazowa) 100,00 zł 150,00 zł ZW.
13 Porada diabetologiczna (wizyta pierwszorazowa) 100,00 zł 150,00 zł ZW.
14 Porada okulistyczna (wizyta pierwszorazowa) 100,00 zł 150,00 zł ZW.
15 Porada ginekologiczna (wizyta pierwszorazowa) 100,00 zł 150,00 zł ZW.
16 Punkt świadczenia stomatologicznego   2,00 zł ZW.
17 Chirurgia naczyniowa   120,00 zł ZW.
18 EKG z opisem   25,00 zł ZW.
19 EKG bez opisu   10,00 zł ZW.
20 Holter z opisem   50,00 zł ZW.
21 Holter bez opisu   30,00 zł ZW.
22 Pełne b. laryngologiczne z b. audimetrycznym   120,00 zł ZW.
23 Badanie audiometryczne   15,00 zł ZW.
24 Badanie audiometryczne z opisem   35,00 zł ZW.
25 Badanie spirometryczne z opisem   35,00 zł ZW.
26 Badanie spirometryczne bez opisu   15,00 zł ZW.
27 Badanie cytologiczne   25,00 zł ZW.
28 Badanie cukru   8,00 zł ZW.
29 Dopłata do tlenoterapii   60,00 zł ZW.
30 Obdukcja   90,00 zł 23%
31 Zaświadczenie emerytalno-rentowe   30,00 zł 23%
32 Zaświadczenie o grupie inwalidzkiej   30,00 zł 23%
33 Zaświadczenia z medycyny pracy (profilaktyka, orzeczenia, zaświadczenia)   35,00 zł 23%
34 Zaświadczenie lekarskie   15,00 zł 23%
35 Kopia świadectwa pracy   17,00 zł 23%
36 Kopia ze stosunku pracy   4,00 zł 23%
37 Kopia kartoteki karty zarobkowej   4,00 zł 23%
38 Odpis świadectwa pracy   35,00 zł 23%
39 Odpis ze stosunku pracy   8,00 zł 23%
40 Odpis skrócony wysokości zarobków   4,00 zł 23%
41 Wysyłka listu zwykłego   3,50 zł 23%
42 Wysyłka listu poleconego   10,00 zł 23%
43 Wysyłka listu zwykłego-priorytet   6,00 zł 23%
44 Wysyłka listu poleconego-priorytet   11,00 zł 23%
45 Zwrotne doręczenie listu   4,00 zł 23%
46 Przesłanie faxem strony A-4   2,00 zł 23%
47 Usługa ksero A-4   0,3zł 23%
48 Usługa ksero A-3   0,3zł 23%
49 Odpis lub wyciąg dokumentacji medycznej   8,70 zł 23%
50 Spóźniony opis RTG   10,00 zł 23%
51 Bloczek usług medycznych   4,00 zł 23%
52 Opatrunek mały   15,00 zł ZW.
53 Opatrunek średni   20,00 zł ZW.
54 Opatrunek duży   25,00 zł ZW.
55 Opatrunek miękki (desolt) dziecięcy   35,00 zł ZW.
56 Opatrunek miękki (desolt) dla dorosłej osoby   45,00 zł ZW.
57 Blokady   25,00 zł ZW.
58 Punkcje   25,00 zł ZW.
59 Opatrunek gipsowy mały na palec   30,00 zł ZW.
60 Opatrunek gipsowy mały na przedramię   40,00 zł ZW.
61 Opatrunek gipsowy średni   50,00 zł ZW.
62 Opatrunek gipsowy duży   60,00 zł ZW.
63 Gips okrężny mały   50,00 zł ZW.
64 Gips okrężny średni   55,00 zł ZW.
65 Gips okrężny duży   65,00 zł ZW.
66 Założenie szyny Zimmera   30,00 zł ZW.
67 Zdjęcie szwów   20,00 zł ZW.
68 Iniekcje podskórne   15,00 zł ZW.
69 Iniekcje dożylne   20,00 zł ZW.
70 Drobny zabieg   50,00 zł ZW.
71 Zabieg chirurgiczny   100,00 zł ZW.
72 Zdjęcie gipsu małego   10,00 zł ZW.
73 Zdjęcie gipsu średniego   20,00 zł ZW.
74 Zdjęcie gipsu dużego   30,00 zł ZW.
75 Zdjęcie gipsu okrężnego małego   15,00 zł ZW.
76 Zdjęcie gipsu okrężnego średniego   25,00 zł ZW.
77 Zdjęcie gipsu okrężnego dużego   40,00 zł ZW.
78 Leki opatrunkowe   10,00 zł ZW.
79 Dopłata do nebulizacji (maska)   35,00 zł ZW.
80 Dożylny wlew kroplowy   35,00 zł ZW.
81 Szczepionka     ZW.
82 Porada specjalistyczna (wizyta pierwszorazowa)  105,00 zł 150,00 zł ZW.
83 Porada endokrynologiczna (wizyta pierwszorazowa)  105,00 zł 150,00 zł ZW.
84 Porada preluksacyjna (wizyta pierwszorazowa)  105,00 zł 150,00 zł ZW.
85 Porada gastroenterologiczna (wizyta pierwszorazowa)  105,00 zł 150,00 zł ZW.
86 Porada dermatologiczna (wizyta pierwszorazowa)  105,00 zł 150,00 zł ZW.
87 Szczepionka Infanrix Hexa (wizyta pierwszorazowa)  105,00 zł 200,00 zł ZW.
88 Szczepionka PENTAXIM   136,00 zł ZW.
89 Szczepionka Rotarix   310,00 zł ZW.
90 Szczepionka WZW B   35,00 zł ZW.
91 Koncentrator tlenu   1,50 zł ZW.
92 Karta pacjenta   15,00 zł 23%
93 Pilot   150,00 zł 23%
94 Szczepionka Synflorix   200,00 zł ZW.
95 Porada okulistyczna z doborem szkieł   170,00 zł ZW.
96 Wymaz z rany   100,00 zł ZW.
97 Płyn stawowy   100,00 zł ZW.
98 Badanie histopatologiczne   150,00 zł ZW.
99 Kompleksowy zabieg + badanie histopatologiczne   250,00 zł ZW.
100 Biopsja + badnie histopatologiczne   200,00 zł ZW.
101 Iniekcje domięśniowe   15,00 zł ZW.
102 Szczep. Influvac (grypa)   25,00 zł ZW.
103 Ryczałt med. pracy zgodnie z umową   80,00 zł ZW.
104 Badanie cukru z palca   2,00 zł ZW.
105 Odpis dokumentacji medycznej na nośniku elektronicznym   1,74 zł 23%
106 Badanie EEG głowy   90,00 zł ZW.
107 Badanie profilaktyczne - medycyna pracy   50,00 zł ZW.
108 Szczepionka przeciw kleszczom FSMEIMMUN   120,00 zł ZW.
109 Badanie kału   85,00 zł ZW.
110 Badanie na przewodnictwo ENG (1 nerw)   50,00 zł ZW.
111 Zaświadczenie z medycyny sportowej   50,00 zł ZW.
112 Zaświadczenie z medycyny sportowej + diagnostyka (EKG, morfologia)   80,00 zł ZW.
113 Medycyna pracy - porada laryngologiczna   70,00 zł ZW.
114 Medycyna pracy - porada neurologiczna   70,00 zł ZW.
115 Medycyna pracy - porada okulistyczna   70,00 zł ZW.
116 Konsultacja lekarska przed szczepieniem   35,00 zł ZW.
117 Usługa pielęgniarska   40,00 zł ZW.
118 Badanie sanitarno-epidemiologiczne z orzeczeniem sanitarnym   55,00 zł ZW.
119 Szczepionka HEXACIMA   165,00 zł ZW.
120 Porada ortopedyczna (kontynuacja) 70,00 zł 105,00 zł ZW.
121 Porada neurologiczna (kontynuacja) 70,00 zł 105,00 zł ZW.
122 Porada otolaryngologiczna (kontynuacja) 70,00 zł 105,00 zł ZW.
123 Porada rehabilitacyjna (kontynuacja) 70,00 zł 105,00 zł ZW.
124 Porada reumatologiczna (kontynuacja) 70,00 zł 105,00 zł ZW.
125 Porada chirurgiczna (kontynuacja) 70,00 zł 105,00 zł ZW.
126 Porada internistyczna (kontynuacja) 70,00 zł 105,00 zł ZW.
127 Porada pediatryczna (kontynuacja) 70,00 zł 105,00 zł ZW.
128 Porada pulmonologiczna (kontynuacja) 70,00 zł 105,00 zł ZW.
129 Porada alergologiczna (kontynuacja)   70,00 zł ZW.
130 Porada diabetologiczna (kontynuacja) 70,00 zł 105,00 zł ZW.
131 Porada okulistyczna (kontynuacja) 70,00 zł 105,00 zł ZW.
132 Porada ginekologiczna (kontynuacja) 70,00 zł 105,00 zł ZW.
133 Porada specjalistyczna (kontynuacja) 70,00 zł 105,00 zł ZW.
134 Porada endokrynologiczna (kontynuacja) 70,00 zł 105,00 zł ZW.
135 Porada preluksacyjna (kontynuacja) 70,00 zł 105,00 zł ZW.
136 Porada gastroenterologiczna (kontynuacja) 70,00 zł 105,00 zł ZW.
137 Porada dermatologiczna (kontynuacja) 70,00 zł 105,00 zł ZW.
138 Porada chorób zakaźnych 105,00 zł 150,00 zł ZW.
139 Porada chorób zakaźnych (kontynuacja) 70,00 zł 105,00 zł ZW.
140 Wizyta edukacyjna pielęniarki (stomia, cukrzyca, obsługa portów, itd.)   40,00 zł ZW.
141 Medycyna pracy - badanie kierowcy (kandydat, kierowca zwodowy)   200,00 zł ZW.
142 Opłata za dzierżawę reduktora tlenowego i butli   15,00 zł 23%
143 Porada ogólna (kontynuacja) 70,00 zł 105,00 zł ZW.
144 Skleroterapia 100   100,00 zł ZW.
145 Skleroterapia 150   150,00 zł ZW.

*Ceny dotyczą pacjentów posiadających deklarację POZ w NZOZ "Przychodnia" sp z o.o. w Kościerzynie 

**Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego.