Zapraszamy do zapoznania się z posiadanymi przez naszą placówkę certyfikatami wydanymi przez:
TÜV Rheinland Polska


Certyfikat ISO 9001 PL

Certyfikat ISO 9001 EN

Certyfikat ISO 9001 D

 

W związku ze wdrożeniem w NZOZ "Przychonia" Sp. z o. o. w Kościerzynie oraz filiach ternowych Zintegrowanego Systemu Zarządzania prezentujemy:

POLITYKA_ZSZ
CELE_DO_POLITYKI
CELE_I_STRATEGIA