Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Gabinet Pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej

GABINET PIELĘGNIAREK ŚRODOWISKOWO-RODZINNYCH

Czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach od 730 do 1800

Tel: 58 680 24 79
 
Dyplomowane pielęgniarki środowiskowo-rodzinne działają tylko i wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego.

Pielęgniarka środowiskowa/rodzinna planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad jednostką, rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania z uwzględnieniem miejsca wykonywania świadczenia.
W realizacji świadczeń zdrowotnych pielęgniarka środowiskowa/rodzinna współpracuje z:
 • lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej/rodzinnym,
 • pielęgniarką w środowisku nauczania i wychowania,
 • innymi Świadczeniodawcami zgodnie z potrzebami podopiecznych,
 • przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia rodziny.

1. ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI:

 • Rozpoznawanie, ocena i zapobieganie zagrożeniom zdrowotnym podopiecznych.
 • Rozpoznawanie potrzeb pielęgnacyjnych i problemów zdrowotnych podopiecznych.
 • Prowadzenie edukacji zdrowotnej w tym dokonywanie oceny poziomu wiedzy, umiejętności i motywacji podopiecznych do zachowań prozdrowotnych.
 • Prowadzenie poradnictwa w zakresie zdrowego stylu życia.
 • Realizacja programów promocji zdrowia i profilaktyki chorób.
 • Prowadzenie działań profilaktycznych u podopiecznych z grup ryzyka zdrowotnego.

2. ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYCZNE:

 • Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych.
 • Wykonywanie pomiarów i ich ocena.
 • Ocena stanu ogólnego chorego oraz procesu jego zdrowienia.
 • Ocena i monitorowanie bólu w opiece paliatywnej.
 • Pobieranie materiału do badań diagnostycznych.
 • Wykonywanie badań diagnostycznych np. EKG.

3. ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE:

 • Realizacja opieki pielęgnacyjnej u pacjentów w różnych fazach życia i choroby zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i współczesnymi standardami opieki pielęgniarskiej.
 • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych.
 • Przygotowywanie do samoopieki i samopielęgnacji w chorobie
  i niepełnosprawności.

4. ŚWIADCZENIA LECZNICZE:

 • Podawanie zleconych i odnotowanych w dokumentacji medycznej leków (różnymi drogami i technikami).
 • Wykonywanie zleceń lekarskich.
 • Zakładanie opatrunków ran, odleżyn, oparzeń.
 • Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych w stomiach, przetokach
  i ranach trudno gojących.
 • Udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i w nagłych zachorowaniach w tym prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej.